Σωλήνας Αναρροφήσεως Βαρεώς Τύπου

ΧΡΗΣΕΙΣ

  • Αναρρόφηση και μεταφορά νερού-λυμάτων
  • Μεταφορά στερεών σε μορφή κόκκων ή σκόνης σε εργοτάξια – βιομηχανίες
  • Αντλήσεις νερού υπογείων υδάτων – εγγειοβελτιωτικών έργων
Κωδικός προϊόντος: QC.1310 Κατηγορία:

Σωλήνας Αναρροφήσεως Βαρεώς Τύπου