Κυκλοφορητής ALPHA2

Κυκλοφορητής ALPHA2 κυκλοφορητές ρυθμιζόμενης ταχύτητας

Θερµοκρασία υγρού: +2°C έως +110°C (TF110)
Πίεση συστήµατος: Μέγιστη 1.0 MPa (10 bar)
Τάση τροφοδοσίας: 1 x 230 V ± 10 %, 50/60 Hz, PE
Βαθµός προστασίας: IPX4D
Κλάση µόνωσης: F
Έκδοση A: Κέλυφος κυκλοφορητή µε θάλαµο διαχωριστήρα αέρα – Το επιπλέον
εξαεριστικό και το χιτώνιο µόνωσης δεν περιλαµβάνονται
Περιλαµβάνει: Τσιµούχες (χωρίς σετ ρακόρ) και χιτώνιο µόνωσης (εκτός από την έκδοση Α)

Κωδικός προϊόντος: QC.1406 Κατηγορία: