Κυκλοφορητής UPS2

Κυκλοφορητής UPS2 Κυκλοφορητής έτοιμος προς εγκατάσταση με βασική λειτουργικότητα σύμφωνος με την οδηγία EUP 2015

Θερµοκρασία υγρού: +2°C έως +95°C (TF 95)

Πίεση συστήµατος: Μέγ. 10 bar

Τάση τροφοδοσίας: 1 x 230 V – 10 %/+ 10 %, 50/60 Hz, PE

Βαθµός προστασίας: IP42

Κλάση µόνωσης: F

Κωδικός προϊόντος: QC.1407 Κατηγορία: