Σύρμα Για Μηχανή ARGON

  • No1  Φ 0,8mm
  • No2 Φ 1,0mm
  • Νο3 Φ 1,2mm
Κωδικός προϊόντος: QC.1290 Κατηγορία:

Υλικά Εφαρμογών
Μη κεκραμένοι χάλυβες κατασκευών St 33, St 37, St 44, St 52- St 50-2* St 60-2*.
Ελάσματα λεβήτων Η Ι, Η II, Η III, 17Mn4,19Mn 5*.
Χάλυβες σωλήνων St 35, St 35.4, St 35.8, St 45, St 45.4, St 45.8, St 55*, St 55.4*,
St 52, St 52.4, St Ε 210.7 (St 34.7) St Ε 240.7 (St 38.7), St Ε 290.7 (St 43.7),
St 320.7 (St 47.7), St Ε 360.7 (St 53.7).
Ναυπηγικοί χάλυβες Α, Β, C, D, Ε.
Χυτοχάλυβες GS-38, GS-45, GS-52.
* Προθέρμανση σε 150-300°C ανάλογα με το πάχος του ελάσματος

Σύρμα Για Μηχανή ARGON