Σωλήνας Τροφίμων

ΧΡΗΣΕΙΣ

  • Σωλήνας τροφίμων Α-Β-C
  • Μεταφορά υγρών και στερεών στη βιομηχανία στη γεωργία και στη βιομηχανία τροφίμων
Κωδικός προϊόντος: QC.1309 Κατηγορία: