Καλύπτει έως 30 τ.μ. έκτασης. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: όλο το χρόνο. Διάρκεια δράσης: 3-4 μήνες. Η δραστικότητα του προϊόντος δεν επηρεάζεται από τον αέρα ή τη βροχή Η συσκευή επαναχρησιμοποιείται. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης.