Πριστινιαδόρος 2 Θέσεων

250 mm, 0 Μοίρες/ 90 Μοίρες
ΓΙΑ ΠΡΙΤΣΙΝΙΑ 2,4 – 4,8 mm

Κωδικός προϊόντος: HT.1249 Κατηγορία: