Μάσκα ΜOLDΕX, 2405 FFP2/V

Μάσκα ΜOLDΕX, 2405 FFP2/V