Καρφωτικό Μεγάλο

5 4 – 14 mm (ΓΙΑ ΣΥΡΑΠΤΙΚΑ ΤΥΠΟΥ 53)

Κωδικός προϊόντος: HT.1088 Κατηγορία: