Ηλεκτρόδια Γαλβανιζέ ΟVERCORD-S

Ηλεκτρόδιο παχειάς επένδυσης τύπου ρουτιλίου για γενικές εργασίες σιδηρών κατασκευών λεπτών ελασμάτων σιδήρου και χάλυβα, εργασίες καροσσερί αυτοκινήτων, κατασκευές λεβήτων, εργασίες λαμαρινοκατασκευών κ.λπ.
Καλή εμφάνιση ραφών χωρίς πιτσίλισμα, με αυτόματη έναυση κι επανέναυση.
Εύκολη απομάκρυνση κρούστας.

Φ 2,5

Κωδικός προϊόντος: SD.1209 Κατηγορία:

Υλικά Εφαρμογών
Μη κεκραμμένοι χάλυβες κατασκευών St 33, St 37, St 44, St 52-3.
Ελάσματα λεβήτων H I, H II.
Χάλυβες σωλήνων St 35, St 35.4, St 35.8, St 45, St 45.4, St 45.8, St 52, St 52.4.
Ναυπηγικοί χάλυβες Α, Β, D.
Χυτοχάλυβες GS-38, GS-45, GS-52.
Θέσεις συγκόλλησης : Οριζόντια, ανεβατό, ουρανός.