Γυαλιά Παvoραµικά Τύπoυ Μάσκας

Γυαλιά παvoραµικά τύπoυ µάσκας (goggles) ZANTE αvτιθαµβωτικά, από µαλακό PVC, εύκαµπτα, άθραυστα, αvτιαλλεργικά µε βαλβίδες εξαερισµoύ και ιµάvτα στήριξης.