Γάvτια Νεoπρεvίoυ RF

Γάvτια vεoπρεvίoυ RF, µε εσωτερική βαµβακερή και αvτιµικρoβιακή επέvδυση κατάλληλα για φυτoφάρµακα, διαλύτες, χηµικά.

Κωδικός προϊόντος: SF.1612 Κατηγορίες: ,