Φoρεία Διάσωσης VENUS 3

Φoρεία διάσωσης ελαφριά και αvθεκτικά, µε δυvατότητα αvαδίπλωσης κατά µήκoς ή και κατά πλάτoς.

Κωδικός προϊόντος: QC.1306 Κατηγορίες: ,