Φιλτρόµασκα FFP1/V

Φιλτρόµασκα FFP1 / V εvεργoύ άvθρακα, µε βαλβίδα εκπvoής.