Εκτοξευτήρας PGP-Θηλ. Σπείρωμα 3/4΄΄,12 στόμια

PGP-Θηλ.σπείρωμα 3/4΄΄,12 στόμια(συν 7 προαιρετικά low angle,r=8.5-15.9m, q=0.11-3.27m3/hr,
p=2.1-4.8 bar, pr=10 mm/hr

  • Ανύψωση 4”(10cm)
Κωδικός προϊόντος: WG.1540 Κατηγορίες: ,