Δοχείο Ανάμειξης & Ανάδευσης 32lt

Πλαστικός κουβάς, υψηλής αντοχής, ιδανικός για:
• Κόλλες πλακιδίων
• Πατητές τσιμεντοκονίες
• Χαλαζιακά αδρανή – ρητίνες
• Στόκους σπατουλαρίσματος
• Σοβάδες
• Επισκευαστικά και δομικά κονιάματα
• Στεγανωτικά και άλλα δομικά υλικά

Κωδικός προϊόντος: BM.1808 Κατηγορία:

Δοχείο Ανάμειξης & Ανάδευσης