Ακρυλικό 100% Χρώμα Υψηλών Απαιτήσεων

Ακρυλικό χρώμα υδατικής διασποράς, κατάλληλο για εσωτερική, αλλά κυρί­ως για εξωτερική χρήση. Διακρίνεται για την εξαιρετική του αντοχή στους ατμοσφαιρικούς ρύπους και τις δυσμε­νείς καιρικές συνθήκες σε ήδη βαμμέ­νες και νέες επιφάνειες από μαρμαρο­σοβά και μπετόν. Ελαττώνει την πιθα­νότητα διάβρωσης της τοιχοποιίας και ενανθράκωσης του σκυροδέματος από διαλυμένα CO2 & SO2. Διασφαλίζει υψηλή πρόσφυση, καλυ­πτικότητα και λευκότητα που διαρκεί, ενώ δεν σαπωνοποιείται. Επιτρέπει τη διαπνοή στην επιφάνεια όπου εφαρμό­ζεται, δίνοντας τη δυνατότητα στους υδρατμούς να διαφεύγουν. Πιστοποιη­μένο ‘ψυχρό’ χρώμα (χαμηλής θερ­μικής αγωγιμότητας), υψηλής ανακλα­στικότητας, από το Πανεπιστήμιο Αθη­νών, Τμήμα Φυσικής, Τομέας Φυσικής Εφαρμογών ως 100% ακρυλικό χρώμα για εξωτερικές τοιχοποιίες. Eίναι ιδανικό για την προστασία και τη διακό­σμηση νέων ή ήδη βαμμένων επιφανει­ών από σοβά, μπετόν, τσιμεντοσανίδα, κατάλληλα προετοιμασμένα προκατα­σκευασμένα δομικά στοιχεία κ.ά. Εσωτερικά, εφαρμόζεται σε χώρους όπου απαιτείται συχνός καθαρισμός, όπως παιδικά δωμάτια, χώροι εκτεθει­μένοι στη νικοτίνη, δημόσια και ιδιωτι­κά γραφεία, νοσοκομεία, χώροι εστί­ασης κ.ά.

Κωδικός προϊόντος: CO.1020 Κατηγορίες: ,

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Απόδοση Περίπου 10-12m²/lt ανά στρώση, ανάλογα με την υφή, την απορροφητικότητα της επιφάνειας και τη μέθοδο εφαρμογής
Συσκευασία 750ml, 3lt, 10lt
Χρώμα Το λευκό, μπορεί να χρωματιστεί με το Δοσομετρικό Σύστημα Δημιουργίας  Αποχρώσεων DUROCOLOR σε 120 αποχρώσεις.